Video Article

Danh mục Video

Tổng hợp video tư vấn với các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về tăng huyết áp ở Việt Nam. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm những hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để bắt đầu lối sống khoẻ mạnh, lạc quan cùng bệnh tăng huyết áp.

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP